O HelPu

contrastwerkstatt kleinAlarmantno visoka raven zgodnje upokojitve učiteljev zaradi zdravstvenih težav je od leta 1990 pritegnila pozornost evropskih raziskav in politike na potencialno negativne, škodljive posledice dela učiteljev.

Psihosocialni ter stres povezan z delom, psihovegetativne motnje, sindrom izgorevanja, ustrahovanje na delovnem mestu, izostajanje z dela in zgodnja upokojitev so razširjeni in dramatično naraščajoči pojavi v Evropi. To ne pomeni samo trpljenje in zlom posameznika, ampak predstavlja tudi enormni strošek za javne sklade in zdravstvo zaradi bolniških, terapij in zgodnje upokojitve. Poleg tega čustvena izčrpanost učiteljev vsekakor vpliva na kakovost poučevanja in ima negativne posledice za učence in študente.

Zaradi tega je izredno pomembno usposobljati učitelje in bodoče učitelje z namenom, da bi izboljšali njihovo strokovno ravnanje z viri in optimizirali njihove sposobnosti spoprijemanja s stresom, ki je povezan z delovnim mestom.

Zelo zaželeno je specifično usposabljanje na internetu, ki je prilagojeno pogojem učiteljskega poklica in je osredotočeno na soočanje s stresom in na upravljanje z viri. Doslej so strokovno podporo dajali psihoterapevti, trenerji in svetovalni centri. Nujno so potrebne preventivne rešitve, ki so enostavno dostopne za ciljne skupine, usposabljajo in podpirajo kompetence povezane z delovnim mestom, pomagajo, da se ukaže na nepravilno razmišljanje ter vzorce delovanja, in jih postopoma spreminjajo.

Zato je glavni cilj projekta razviti in implementirati interaktivni in privlačen program usposabljanja, ki temelji na internetu ter podpira učitelje: ozaveščanjem za ravnanje z njihovimi viri, odražanju njihovih strategij, seznanjanju z alternativnimi načini razmišljanja in delovanja in integraciji le-teh v njihovo vsakodnevno delo.