Poročilo po državah

Rezultati raziskave potreb uporabnikov HELPa v državah partnerjev:

Vsi rezultati iz analize potreb uporabnikov so povzeti v poročilu o metodologiji: