Raporty krajowe

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w krajach partnerów projektu HelP:

All results of the user needs analysis summarised in the Methodology Report: