Over HelP

contrastwerkstatt kleinSinds de jaren '90 zijn de tarieven van brugpensioenen van leerkrachten wegens gezondheidsredenen alarmerend hoog en gestegen. Dit heeft de aandacht van Europees onderzoek en de politiek aangetrokken tot de potentieel negatieve, ongezonde gevolgen van het werk van leerkrachten.

Psychosociale en werkgerelateerde stress, psychovegetatieve stoornissen, burnout syndroom, pesterijen op het werk, ziekteverzuim en vervroegde uittreding lijkt wijdverspreid en een drastische toename van deze verschijnselen over heel Europa. Ze roepen niet alleen lijden en afbraak op individueel vlak, maar ook enorme kosten voor de publieke middelen en de gezondheidszorg als gevolg van ziekteverzuim, therapieën en brugpensioenen op. Verder is de emotionele uitputting van de leerkrachten natuurlijk van invloed op de kwaliteit van het onderwijs en heeft negatieve gevolgen voor leerlingen en studenten.

Tegen deze achtergrond is het van groot belang om toekomstige en reeds werkende leerkrachten op te leiden met het doel om hun professionele omgang met hulpbronnen te verbeteren en om hun competenties van omgaan met werkgerelateerde stress te optimaliseren.

Specifieke internet-based trainingen die aangepast zijn aan de omstandigheden van het lerarenberoep en gericht zijn op het omgaan met stress en het beheer van de middelen zijn hiervoor zeer wenselijk. Tot dusver wordt professionele ondersteuning vooral gegeven door psychotherapeuten, coaches en consultatiebureaus. Maar deze beroepsgroepen kunnen pas behandelen nadat een ernstige disfunctie of diagnose is vastgesteld.

Er is een grote behoefte aan preventieve oplossingen die toegankelijk zijn voor de doelgroep, aan opleiding en ondersteuning van omgaan met functiegerichte competenties, aan het leren reflecteren op ongepast/ incongruente denk- en handelingspatronen en deze stap voor stap te veranderen.

Het voornaamste doel van dit project is daarom het ontwikkelen en implementeren van een internet-based trainingsprogramma dat interactief en aantrekkelijk is en leerkrachten ondersteunt om hogere gevoeligheid voor de behandeling van hun middelen te ontwikkelen, om op hun strategieën te reflecteren, om kennis te maken met alternatieve manieren van handelen en de aandacht te vestigen om ongunstige patronen zoveel mogelijk te vervangen.